Blogg 27 oktober, 2016

det sista släktledet

En för diverse extremister och rasister lite jobbig teori är en av de som finns gällande människans ursprung: Out of Africa. Teorin handlar om att homo sapiens uppstod och utvecklades i Afrika och att mänskligheten stammar från denna första grupp. Enligt en … Läs mer

Fredrik Adolphson

Om mig

Fredrik Adolphson är en socialliberal politiker i Falun.

Jag har en bred akademisk utbildning med fil.mag från Uppsala universitet (historia, pedagogik, religionssociologi, religionspsykologi) och gymnasielärarexamen från lärarhögskolan i Stockholm. … Läs mer

Värderingar

Jag utgår, i mötet med andra människor och i mitt politiska synsätt, från att varje individ har rätt till så många friheter som är förenligt med att alla människor har möjlighet att nå dessa friheter. När det inte är så måste samhället hjälpa till. … Läs mer