Upendo School, Kenya
Upendo School, Kenya

Värderingar

Jag utgår, i mötet med andra människor och i mitt politiska synsätt, från att varje individ har rätt till så många friheter som är förenligt med att alla människor har möjlighet att nå dessa friheter. När det inte är så måste samhället hjälpa till. Vi måste tänka på dem som på olika sätt inte kan nå självförverkligande. Alla måste ha möjlighet att utvecklas och nå olika samhällspositioner eller yrken. Därför måste vi vara uppmärksamma på diskriminering och orättvisor i samhället. Med rätt stöd och uppmuntran är jag övertygad om att varje individ kan nå hur långt som helst.